Vi blev i Pismo

Trip Start Mar 02, 2014
1
12
22
Trip End Mar 25, 2014


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of United States  , California
Tuesday, March 11, 2014

 Det var store vaske dag i dag. Der blev dog også tid til en tur ned til stranden over klitterne, det er altså noget skøn natur herover.

Er det her en bob kat?
Aftens maden hamburger over grillen, ja sådan er det.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: