Store skifte dag

Trip Start Mar 02, 2014
1
8
22
Trip End Mar 25, 2014


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of United States  , California
Friday, March 7, 2014

  

 

 Ja så farvel da, det er ikke så sjovt at forlade et godt sted, men nye oplevelser ligger forude.
Jeg havde lige lært at komme op og ned af indkørselen og så skal man af sted.Vi skulle ind til Bloomsters for at aflever bilen, og så skulle Kaj køre os ned til Pismo.
Kay har en dejlig lille bil og en hund Waffels vi tre kuffeter plus det løse. Vi måtte opgive at være i hans bil. Så vi lånte lige Kren bil lidt længere, men da han er på Hawaii så behøver han den jo ikke.
Køreturen ned til Pismo forløbe uden problemer vi sad bare og nød omgivelserne, og kunne se at det var lidt varmere jo længere vi kom sydpå for det hele blev mere grønt.
Da Greta kom hjem fra arbejde lavede Kaj en BBQ Pizza den smagte rigtig godt.
Det var igen en god dag  
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: