Stadig stille og roligt.

Trip Start Sep 25, 2012
1
13
30
Trip End Oct 22, 2012


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of United States  , California
Wednesday, October 3, 2012

Dagen gik stille og roligt, med en lille køretur ned til Santa Maria. Hvor der blev shoppet lidt i Macys, næste stop var Solvang, der blev der handlet lidt medisterpølse.

Ann Greta var på arbejde hele dagen, så Kate lavede aftensmaden.

I morgen går turen mod Sunset.
Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: