Helt afslappet.

Trip Start Sep 25, 2012
1
12
30
Trip End Oct 22, 2012


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of United States  , California
Tuesday, October 2, 2012

Det blev en meget afslappet dag i dag.

Der blev vasket lidt og shoppet, ja og så blev der også ordnet negle.

Resten af tiden nød vi uden for i et herligt vejr måske lidt varmt.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: