At posession of my old buddy - Walt D.

Trip Start Jun 14, 2007
1
58
60
Trip End Oct 03, 2007


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of United States  , Florida
Sunday, September 23, 2007

POLSKI:
Z Mikiem spędziłam dwa pełne dni i 3 wieczory. Ugościł mnie, jak przystało na członka Hospitality Club, jak umiał najlepiej, na miarę swoich możliwości. Większość czasu spędziliśmy jednak poza domem, w jednym z najsławniejszych parków rozrywki na świecie. W przeciwieństwie do wszystkich innych wesołych miasteczek, w których do tej pory byłam, Disney World jest bardziej nastawiony na opowiadanie historii niż na adrenalinę. Raczej nie grozi Ci tam utrata głosu na roller coasterach. Za to możesz spróbować innych atrakcji, których nie ma w zwykłych parkach rozrywek. Mnie najbardziej podobała się wycieczka safari w Animal Kingdom, park wodny Typhoon Lagoon (mają jeszcze drugie wodne miasteczko - Blizzard beach, które jest częściej odwiedzane w zimie - jeśli w ogóle można na Florydzie mówić o zimie), pokazy sztucznych ogni i ogólnie wystrój wszystkich królestw. Po prostu bajka! Gdyby nie Mike, który pracuje dla Disney`a i mógł mnie wprowadzić w 1 dzień za darmo, nie byłabym w stanie zobaczyć tego wszystkiego. Tak więc jeden dzień spędziłam w parku wodnym Typhoon Lagoon (gdzie zapomniałam zabrać aparatu), a wieczorem poszliśmy obejrzeć pokaz sztucznych ogni nad Magic Kingdom. W drugi dzień odwiedziłam z Mikiem Animal Kingdom (Królestwo Zwierząt), Magic Kingdom (Królestwo Magii), Epcot (Świat przyszłości plus akwarium) oraz  ponownie fajerwerki, tym  razem  nad Epcot. Wyśmienicie się bawiłam i spędziłam niezapomniany czas.
Mike był na tyle kochany, że zawiózł mnie o 4 nad ranem na dworzec autobusowy Greyhound, bym mogła ruszać dalej, w kierunku Key West...

ENGLISH:
I spent with Mike 2 whole days and 3 evenings. He did his best to host me as well as he could, just like other Hospitality Club members. We spent most of the time away from his flat, at one of the most famous theme parks in the world. In the opposite to the other amusement parks I had been to before, the Disney World is more about telling stories rather than the adrenaline. You are not likely to lose your voice on roller coasters. You can try other attractions though, that the other theme parks simply don`t have. I enjoyed the safari trip at the Animal Kingdom, Typhoon Lagoon water park (they also have Blizzard Beach water park, which is more used in the winter - if we can talk about a winter in Florida at all),the fireworks show and in general the decoration of all the kingdoms. A fairy tale! If Mike hadn`t helped me (he works for Disney and could take me to the park on one day for free),I would have never been able to see all that stuff. Thus I spent one day at the Typhoon Lagoon (I forgot to bring my camera there), and in the evening we went to see the fireworks show above the Magic Kingdom. On the next day I went with Mike to visit the Animal Kingdom, the Magic Kingdom, Epcot (the future world plus aquarium) and again the fireworks show, this time at Epcot. I really had sooo much fun and an unforgettable time.
Mike was so lovely that at 4 am he took me to the Greyhound coach station, so I could travel ahead, towards the Key West...

Post your own travel photos for friends and family More Pictures

Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: