Fun times with the Kuriata family

Trip Start Jun 14, 2007
1
54
60
Trip End Oct 03, 2007


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of United States  , California
Wednesday, September 19, 2007

POLSKI:
U Kuriatów spędziłam moje ostatnie 2 dni na Zachodnim Wybrzeżu, w Californii. Lake Elsinore jest miasteczkiem ulokowanym między Los Angeles a San Diego. Żeby do niego trafić, trzeba przejechać górę dookoła. A za górą jest jezioro - Elsinore.
Ania była moją kolonistką na campie Pali Adventures. W dniu jej wyjazdu z campu poznałam jej rodziców i zaprosili mnie wtedy do swojego domu. Dla Ani i jej brata Kuby mój przyjazd był niespodzianką. Ania była naprawdę zaszokowana, gdy mnie zobaczyła.
Kuriatowie mieszkają w Stanach od 20 lat. Ich dzieci urodziły się już tam. Ania i Kuba rozumieją język polski, ale przestały mówić, gdy poszły do szkoły. Są wspaniałe. Spędziłam z nimi dwa dni perlistego śmiechu i wygłupów. Poznałam też paru sąsiadów tej rodziny - obaj prześmieszni, choć każdy z nich na swój sposób. Któregoś wieczoru zasiedliśmy przy stole, a "Sąsiad" zaczął opowiadać różne historie. Tarzaliśmy się ze śmiechu.
Miałam też okazję świętować urodziny głowy rodziny, czyli pana Marka. Pogoda w Californii nieco się popsuła (czytaj - temperatura spadła do dwudziestu kilku stopni). W końcu można było oddychać. Pan Marek zawiózł mnie z powrotem do Santa Ana. Ania płakała, gdy wyjeżdżałam. Mam wielką nadzieję, że rodzina Kuriatów odwiedzi mnie w Polsce. Tymczasem czekało mnie przepakowywanie walizek i... pierwszy przystanek na drodze do domu - FLORYDA!!!!

ENGLISH:
I spent my last a couple of days in the West Coast, California, with the Kuriata family. Lake Elsinore is a town located in between San Diego and Los Angeles. To get there, you`d have to drive all the way around the mountain.And behind that mountain there is a lake - Elsinore.
Ania was my camper at Pali Adventures camp. On the day of her departure I met her parents and they invited me to their house. My visit was supposed to be a complete surprise to Ania and her brother Kuba. Ania was truly shocked when she saw me.
The Kuriatas have lived in the USA for 20 years. Their children were born already there. Ania and Kuba understand Polish, however they stopped speaking Polish when they went to school. They are fabulous. I spent two days with them, laughing and having tons of fun. I also met a couple of the family`s neighbours - both of them hilarious in their way. One evening we were sitting at the table, and the "Neighbour" started telling us different stories. We were rotfling on the floor.
I also had an opportunity to celebrate Birthday of the family head - Marek. The weather in California became a bit more chillin` (read - it was still over 20 Celcius degrees). I could finally breath properly. Marek drove me back to Santa Ana. Ania cried when I was leaving. I really hope that the Kuriata family will visit me in Poland. Yet I had to re-pack my baggage due to leaving for my stopover on my way home... FLORIDA!!!!!!
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: