A short stopover at Iwonas

Trip Start Jun 14, 2007
1
56
60
Trip End Oct 03, 2007


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of United States  , Georgia
Saturday, September 22, 2007

POLSKI:
Opuszczając Californię poczułam, że moje czteromiesięczne wakacje powoli dobiegają końca. Jeszcze 10 dni i będę wracać do domu. Spędziłam niezapomniane 3,5 miesiąca na zachodnim wybrzeżu, ale powoli zaczynałam już tęsknić za domem. Tymczasem spędziłam jakieś dwie godziny na lotnisku w Atlancie, zaliczając w ten sposób pobyt w stanie Georgia i - przynajmniej teoretycznie - w mieście olimpady letniej. Chmury, nad którymi lecieliśmym, wyglądały perfekcyjnie.

ENGLISH:
When leaving California, I started to feel that my 4 months long holidays were going to be finished soon. 10 more days and I`d be going back home. I spent 3,5 unforgetable months in the West Coast, but slowly I started to miss home. Meanwhile I spent a couple of hours at the airport in Atlanta, thus having done a stay in Georgia and  - at least theoretically - in the Olympics game city. The clowds below us looked perfect.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: