I am the mother and the father of that team

Trip Start Nov 24, 2006
1
33
44
Trip End Jun 28, 2008


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Romania  ,
Tuesday, April 22, 2008

POLSKI:
Ledwo przypłynęlioemy do Tulczy, a już odjeżdżał bus do Babadag. Stwierdzilioemy, że tak trudno było się tu nam dostać, więc z wydostaniem się nie byłoby łatwiej. W Babadag zwiedzilioemy meczet i poszlioemy na lunch. Tak bardzo nie chciało nam się łapać stopa! Było upalne wczesne popołudnie, a my jedlioemy pizzę,popijając piwkiem i ozdabialioemy napis Constanza na kartonie w przeróżne szlaczki - byleby się nie ruszać. W końcu, bez przekonania, że cokolwiek złapiemy, poszlioemy na drogę. Ja i Marcin nie zdążylioemy jeszcze oeciągnąć plecaków, wyciągnęlioemy tylko nasz kartonowy napis, i ktooe się zatrzymał. Zaraz zagadałam, żeby facet zabrał jeszcze dwójkę naszych przyjaciół stojących 50m dalej - Monikę i Arka. Nie pamiętam już w jakim kontekście, ale stwierdziłam, że w teamie Marcin - Bogna jestem jego matką i ojcem. Wszyscy się śmiali. 
Znowu jechalioemy w czwórkę, robiąc ponad 100 km w niecałą godzinę. Naprawdę, po raz kolejny mielioemy więcej szczęoecia niż rozumu...

ENGLISH:
As soon as we arrived to Tulcea, there was a mini bus departing to Babadag. We decided, that it had been tough to get here, thus it wouldn`t be easier to get off. In Babadag we visited a mosque and went for a lunch. We really couldn`t be bothered to hitchhike! It was an early afternoon, it was really hot and humid there, and we were eating a pizza, drinking a cold bear and were decorating our sign "Conztanza" with different designs - just not to move our butts. Finally, we went to the road, not being too sure if we`d stop anyone. Me and Marcin hadn`t managed to take off our backbacks, we only had shown the cardboard with the sign and somebody stopped. I asked the driver if he wouldn`t mind taking our another 2 friends, Monika and Arek, standing 50m apart. I can`t remember the context at the moment, but I said that in the team of Bogna - Marcin I am the mother and the father there. Everyone was laughing. There were 4 of us the hitchhikers in a car again, and we did over 100km within an hour. Frankly saying, we had again more good luck than we could have wished.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: