Mausoleum

Trip Start Nov 24, 2006
1
30
44
Trip End Jun 28, 2008


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Romania  ,
Sunday, April 20, 2008

POLSKI:
Pierwsze osoby z naszej grupy, które przyjechały do mauzoleum, zagadały stróża budynku, żebyśmy mogli spać na jego terenie. Chętnie się zgodził. Udostępnił nam nawet jakąś tam toaletę i prysznic z zimną wodą. Akustyka budynku była tak skonstruowana, że poza jego kołem nawet nie było nas słychać. Mimo iż miejsce jest na totalnym uboczu, w środku niczego, to każdy Rumun je zna. Ostatnie osoby dotrarły przed 22gą i trzeba było uczcić nasz pierwszy dzień na stopa w Rumunii małą imprezką. Samo mauzoleum jest miejscem magicznym, zrobiłam tam mnóstwo zdjęć. Nasza pierwsza noc w namiotach przebiegła spokojnie i bezdeszczowo. Rosa natrawie o poranku wskazywała, że następny dzień będzie słoneczny i gorący.

ENGLISH:
The first people fromour group that arrived to mausoleum we supposed to talk to the guard of the building so we could sleep in its` area. He totally agreed. Morover, he even let us use his private toilet and a cold shower. The acoustic of the building was pretty amazing, nobody could hear us behind the circle surrounding it. Despite the fact that the place is in the middle of nowhere, out of a tiny town, was well known by every single Romanian we met on our way. The last people got there before 10 pm, thus we had to celebrate our first day of hitchhike in Romania by a little party. The mausoleum itself is a pretty magic place, I took plenty photos of it. Our first night in tents was sound and dry (it didn`t rain). The dew on the morning grass was telling us that the following day would be sunny and hot.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: