Party night on a train

Trip Start Nov 24, 2006
1
27
44
Trip End Jun 28, 2008


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow
Add Comment

Flag of Ukraine  , Lviv,
Saturday, April 19, 2008

POLSKI:
Po przyjeździe do Lwowa zrobiliśmy zakupy. Ukraina to raj używek - wódka za 12zl, papierosy za 1,2zl... Ja nie żartuję! Zjedliśmy placki w oleju, popijając piwem i zakupiliśmy bilety na nocny pociąg (17zl z kuszetkami!). O 21:45 ruszyliśmy pociągiem w stronę granicy ukraińsko-rumuńskiej. Impreza trwała pół nocy...

ENGLISH:
After arriving to Lviv, we did some shopping. Ukraine is a paradise of stimulants - a bottle of vodka for 6$, a package of cigarettes for 0,5$... And I am not even joking! We ate sort of pankakes and drank a bear, and also we bought tickets for an overnight train (8$ for a placement with a bed!). At 9:45 pm our train was departing towards the Ukrainian-Romanian boarder. A party had been on for half a night...
Slideshow Report as Spam

Use this image in your site

Copy and paste this html: