Boarder

Trip Start Nov 24, 2006
1
26
44
Trip End Jun 28, 2008


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Poland  , Southern Poland,
Friday, April 18, 2008

POLSKI:
8 państw, 4 stolice, tysiące kilometrów, tony dobrej zabawy...
O 7:30 na stacji PKP w Opolu wsiadłam do pociągu jadącym w stronę Przemyśla. Nie znałam praktycznie nikogo. Tak się złożyło, że koleżanka, która namówiła mnie na ten wyjazd, nie mogła pojechać. Przez siedem godzin jazdy do Przemyśla, poznałam część ekipy, z którą miałam spędzić następne 2 tygodnie - m.in. Kamila i Łukasza. Bardzo sympatyczni chłopcy. W Przemyślu poznałam całą resztę grupy, łącznie ze mną 17 osób. Gdy już udało nam się przebrnąć przez granicę ukraińską, czekała na nas już tylko przygoda. Wsiedliśmy w busik i ruszyliśmy w stronę Lwowa...

ENGLISH:
8 countries, 4 capitals, thousands of km, tons of good fun...
At 7:30 am at the railway station in Opole I was getting on a train going towards Przemyśl. I did not know anyone,at all. Coincidently, a friend of mine that had conviced me to go for that trip, couldn`t come with us. While spending 7 hours on the train to Przemyśl, I had met a couple of people from the group I was going with - e.g. Kamil and Łukasz. They were very nice guys. In Przemyśl Ialready met the rest of that group, altogether there were 17 people of us. When we finally had managed to get through the Ukrainian boarder, that was where our adventure began. We hopped on a mini bus and went to Lviv...
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: