Brave israeli in the old villege of zhaohua

Trip Start Apr 19, 2009
1
24
158
Trip End Apr 18, 2010


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow
Where I stayed
chinease family

Flag of China  , Sichuan,
Sunday, June 7, 2009

 

"סין תחת שיפוצים- מצטערים על אי הנוחות"

זה השלט שצריך לתלות בנמל התעופה לקבל את המבקרים פה.

אין מקום אחד שלא חופרים, בונים, משפצים, מחדשים או סתם עושים רעש של בנייה.

או שיצאו במבצע שיפוצים מיוחד לכבוד שנת 2009, או שזה דרך חיים פה לבנות.

בכל מקום שאני מסתובב אני רואה עובדים, אין כביש שלא נסלל מחדש ואין הר אחד שלא נחצב לפנות מקום לעוד.

בכל מקרה בחזרה למיקרוקוסמוס שלי. ביקרתי בזאוחואה.

הכפר היה כמו לאנגזאונג, רק ללא העיר החדישה מסביב.

כפר עתיק שרובו משופץ בסגנון עתיק ששומר על האוטנתיות שלו ומקנה לו

יופי עתיק אך לא מוזנח.

פה היתה התגלית המפתיעה שלי, למה אני לא נתקל בתיירים מערביים באיזור הזה.

הגעתי באוטובוס מגואנגיואן, הכניסה לכפר היא חינם אך המקומות היפים בו עולים כסף

ומרוכזים בכרטיס אחד בעלות של 20 שקל.

חשבתי להעביר פה יום יומיים לפני שאני צועד בשמורות הגדולות של סצואן, וכך היה.

מצאתי מקום נחמד, בבית ישן ומשופץ שבו ישנתי שני לילות, בעלי המלון, כמו כל הסינים,

היו אדיבים ונחמדים, ואפילו עזבתי עם מתנות - תה.

מצאתי לי מסעדה נחמדה שבה אכלתי ארוחות ערב. טיילתי ברחבי הכפר.

ועליתי על ההר שמתצפת עליה. הכפר הזה בנוי בדיוק כמו לאנגזאונג, ואפילו הנהר שמקיף אותו הוא אותו נהר - ג'יאלינג.

בערב יומו השני לשהותי בכפר. ניגש אלי מדריך תיירים והאדם היחיד שיודע לדבר אנגלית בכפר. הוא לקח אותי לסיבוב בבניינים העתיקים ואמר לי שאני מאוד אמיץ ופתר לי את התעלומה.

לפני שנתיים הכםר היה מוצף תיירים מערבים, אך עקב רעידת האדמה שהכתה באיזור אנשים לא מגיעים לפה יותר, ואני למעשה התייר הראשון מאז רעידת האדמה. ולכן אני אמיץ. הוא לקח אותי לחומת העיר והראה לי סדק מכובד שנוצר כתוצאה מהרעידה.

להוציא כמה עשרות (או מאות אני לא יודע) אלפים שרעידת האדמה הרגה, לי היא מאוד הועילה, מנקה את רוב התיירים מהאיזור ומשאירה את השטח נקי לי.

גם אם הייתי שומע על רעידת האדמה לפני בואי לא הייתי מבטל את היעדים האלו.

זה די טיפשי לבטל תכנון בגלל משהו שמכה פעם בכמה מאות שנים.

 
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: