Llanganucho

Trip Start Unknown
1
78
81
Trip End Ongoing


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Peru  ,
Friday, March 5, 2010

Ik ben weer terug op mijn geliefde bestemming ... de bergen. Huaraz ligt op 3100 m hoogte en is d plaats voor bergsportactiviteiten in Peru. Bergsport of trekkings zitten er deze keer echter niet in nu ik hier met Patty ben. Maar, we zullen zeker heel wat proberen te zien. Om 8 uur vertrekt onze tour naar de Laguna Llanganuco. Onderweg krijgen we weer enorm mooie landschappen te zien en bezoeken we enkele plaatsen op onze rit. De dorpen op onze weg hebben het verscheidene keren zwaar te verduren gehad onder het aardbevings-geweld.

En van de stops op onze tocht is Yungay. Hier bevond zich ooit de stad Yungay, ook wel "Yungay la  Hermosura" genoemd. De naam Hermosura kreeg het omdat de stad, met zijn vele koloniale gebouwen, bekend stond als de mooiste stad in de omgeving - en omdat de mooiste vrouwen uit de hele vallei hier woonden. De stad bevindt zich nu echter helemaal onder de grond. Op 31 mei 1970 vond hier een zware aardbeving plaats die een sneeuwlawine en landverschuivingen met zich meebracht. In een mum van tijd schoot er van de stad niets meer over, en 25800 mensen stierven die dag.  De plaats heeft iets onwezenlijks, maar ik was toch blij als we terug konden vertrekken ... op weg naar de Lagunas, de uiteindelijke bestemming van de tour.  Aan n zijde hebben we zichty op de Cordillera Nagra, aan de andere zijde de Cordillera Negra ... Prachtig!!! 
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: