Huacachina og sandboarding

Trip Start Feb 03, 2007
1
24
38
Trip End Jun 29, 2007


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Peru  ,
Wednesday, May 16, 2007

Tog til en lille oase midt mellem sandbanker. Her ku man tage paa Buggy tur og sandboarde ned af sandbjergene.
buggyerne = koeretoejerne til opad sand koerte staerkt opad og lavede sving og flyvehop som var man i tivoli. Det kildede rigtigt i maven.
Det var ogsaa sjovt at proeve at boarde ned. Svaert dog og vi fik ikke meget instruktion foer vi blev kastet ud i det. Resulterede i et par styrt, men alle har det godt!
Var en nat ude at overnatte under stjernerne i sandet. Hvor tog det naesten livet af os at vandre op. Raabjerg mile gange flere!!! Sand over alt!

Found an oase between mountains of sand in little Huacachina. Had some fun rides in the sand in a buggy truck. Crazy driving and it was fun and difficult to board down the hills. Slept for one night under the stars in a sand pit. We almost failed to climb the tops of the hills, because it was so exhausting to walk in, but with our "good shape" and stubborness we made it! Next day we had sand everywhere!
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: