Highway 1

Trip Start Jun 25, 2010
1
17
18
Trip End Jul 24, 2010


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow
Where I stayed

Flag of United States  , California
Friday, July 16, 2010

Så var det dagen hvor vi skulle køre ned af den flotte Highway 1. Highway 1 burde kaldes Mustang Highway  idet vi så 40+ Mustanger. På vejen stoppede vi ved Hearst Castle (http://www.hearstcastle.org/). Det var et utroligt overdådigt hus med guld og antikke kunstværker overalt. 
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: