Yosemite

Trip Start Jun 25, 2010
1
15
18
Trip End Jul 24, 2010


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of United States  , California
Wednesday, July 14, 2010

Yosemite er et helt fantastisk sted, som vi helt klart en gang gerne vil besøge igen. Desværre havde vi kun 2-3 timer der, da vi skulle nå at komme ud af parken inden det blev mørkt. Derefter kørte vi hele vejen til Monterey for at overnatte der.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: