Julian – æbler, æbler og masser af æbler

Trip Start Jun 25, 2010
1
11
18
Trip End Jul 24, 2010


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of United States  , California
Monday, July 5, 2010

På onkel Bo's opfordring kørte vi en tur op i bjergene for at besøge den lille by Julian, som er kendt for deres æbler og alle de ting, de gør med dem.

En meget hyggelig lille by med en masse sjove små butikker.

Udsigten på turen var helt fantastisk, og på vejen kom vi også forbi Lake Henshaw, som lå meget smukt omgivet af bjerge. 
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: