En dag ved stranden

Trip Start Jun 25, 2010
1
5
18
Trip End Jul 24, 2010


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow
Where I stayed
Ved stranden

Flag of United States  , California
Saturday, June 26, 2010

Vi havde brug for en dag med ren afslapning efter den lange tur... 
Og tog derfor en tur til stranden. Det var overskyet men stadig fint, selv vandet var varmt og bølgerne gik højt, meget højt.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: