Galle

Trip Start Jan 20, 2013
1
52
80
Trip End Oct 08, 2013


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Sri Lanka  ,
Tuesday, July 16, 2013


Eeeei,

Galle no et deixa indiferent, ciutat del sud amb fortificació portuguesa-holandesa-britànica que envolta un barri de cases restaurades amb hotelets i restaurants i botigues. Molt semblant a Melaka (Malaisia) que tant ens va agradar. De memòria diria que és un rotllo d'aquests de la UNESCO.

La realitat és que si surts de les muralles et trobes de nou amb el país que ara tan bé coneixem: mirades rares i penetrants, calor i suors, brutícia i un cert assetjament al turista (tampoc massa)
Caminar per dins es fa agradable (calor a banda), recórrer les muralles i arribar al far, veure les petites platgetes que es fan quan la marea baixa ...

Vam trobar unes catalanes que no semblaven molt contentes amb el país tot i que afirmaven que si. Coses de connectar o no amb les persones, de vegades ens entenem més fàcil amb estrangers que amb els de casa i, per cert, a SL estem xerrant amb molta gent. Potser és que ja anem trobant més turistes per les dates en que estem viatjant
Al tema, que se'ns acaba el temps aquí

Òscar


Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: