עטלפים

Trip Start Unknown
1
78
121
Trip End Ongoing


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow
Where I stayed
backpacker

Flag of Australia  , Queensland,
Saturday, January 30, 2010

עשינו הליכה בבוקר לנק' תצפית באזור ובחזור אייל ראה שילוט לבית עטלפים החלטנו להיכנס שכן לא היה יותר מדי דברים לעשות והיינו צריכים להעביר את הזמן עד 13:30 מועד ההסעה לפורט דאגלס.
גילינו 2 עטלפים בבית מחסה והחזקנו אותם וליטפנו אותם ממש חמודים.
לאחר מכן נסענו לפורט דאגלס בדרך עצרנו בערוץ נחל מוסמן ונסענו במעבורת,
בפורט דאגלס אכלנו פיצה ושתינו קפה ועוגה בריהב ,בערב הלכנו לבר נחמד באזור 
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: