מבנים עת

Trip Start Unknown
1
62
121
Trip End Ongoing


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow
Where I stayed
bbh

Flag of New Zealand  , South Island,
Friday, January 15, 2010

בבוקר זה עשינו סיור בעיר אומראו שם ראינו מבנים עתיקים תצפית על העיר והסביבה וסיבוב קטן בגנים הבוטאנים ומשם נסענו לכיוון ארתור פאס כאשר בדרך עצרנו ביער פיל לראות עץ עתיק ממנו המאורים מכינים את הקאנו שלהם וכמו כן עצרנו בעיירה קטנה בדרך לשתות קפה ולאכול עוגת שוקלד שהומלצה לנו על ידי הבעלים של המקום שינה של אתמול לבסוף הגענו למקום השינה שגם בו פגשנו ישראלים ומהם קיבלנו טיפים על אוסטרליה.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: