קילו דג ס

Trip Start Unknown
1
61
121
Trip End Ongoing


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow
Where I stayed
bbh

Flag of New Zealand  , Otago,
Thursday, January 14, 2010

קמנו בבוקר בשעה 5:40 על מנת לצפות בזריחה על הר קוק אבל עקב עננות כבדה לא ראינו כלום והיה עלינו להחליט עם להתארגן ולרדת או ללכת לישון עקב כך שהתחזית אמרה שהגשם יתחזק ולנו היה אמור להיות יום ארוך של נסיעה ליעד הבא החלטנו לרדת.
עם רוחות של 70 קמ"ש ב10 דקות ראשונות של הליכה שקלנו אולי לחזור ולראות מה ההמשך אבל החלטנו להמשיך הלאה ולאחר מכן נקווה שבירידה ההר יסתיר אותנו ואכן זה מה שקרה ברגע שהתחלנו לרדת הגשם היה היחיד שקצת הפריע למזלנו היו בדרך כמה נקודות שלג עליהם החלקנו על התחת היה ממש כיף.
הירידה הייתה קשה משום שהיא הייתה מאוד חדה וזה כואב בסוף בברכיים לאחר 3 וחצי שעות ירידה הגענו לרכב וכמובן שגשם כבר לא היה.
נסענו לכיוון אומאראו כשבדרך קנינו קילו דג סולמון טרי אותו אכלנו בערב.
עצרנו גם בסלעי ענק בצורת פיל שם צילמו את נרניה.
וגם בנקודה בה ראינו ציורי סלע עתיקים של מאורים.
בצוהריים הגענו למקום לינה שם אכלנו את הדג והלכנו לישון המקום עצמו היה מאוד מרגיע ועם נוף יפה לים.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: