Chivay dan maar?

Trip Start Oct 01, 2011
1
10
100
Trip End Jun 30, 2012


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Peru  , Colca Canyon,
Sunday, October 16, 2011

We hebben besloten om niet door te reizen naar Cabanaconde maar om de bus terug te pakken naar Chivay. Daar kunnen we overnachten en dan door naar Puno. We zitten dan minder afgelegen en Astrid is sowieso niet fit genoeg om te gaan lopen in de Colca Canyon.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: