Condor zoeken in de Canyon

Trip Start Oct 01, 2011
1
9
100
Trip End Jun 30, 2012


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow
Where I stayed
in de bus!

Flag of Peru  , Arequipa,
Sunday, October 16, 2011

Om 1.00 uur de bus gepakt vanuit Arequipa naar Cabanaconde, een hobbelrit van jewelste. Astrid is nog steeds niet fit en we denken diep na over wat we gaan doen vandaag. Eerst maar eens naar die vogels toe!
De bus stopt rond 6.00 uur bij Cruz Del Condor, het uitzichtpunt vanwaar je ze zou moeten kunnen zien. Nu is het hopen dat ze komen. We hebben geluk, de eerste laat zich al na een kwartier zien. Dan wordt het wachten... wachten... wachten...
Geduld wordt beloond, en we zien er op een gegeven moment wel 5 tegelijk vliegen. Het lukt me om er 4 op één foto te krijgen ;-) en dat is al moeilijk zat. 100 foto's is niks op zo'n ochtend en dan zijn er niet eens heel veel super goed gelukt. Ik zal er hier een paar bij zetten.

Groetjes en dikke kussen van ons!
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: