Pyöräilyä

Trip Start Mar 01, 2013
1
50
83
Trip End Jun 18, 2013


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Grenadines/St Vincent  ,
Tuesday, April 30, 2013

Fillarointi jatkui. Mustikilla on pikkuinen kauppakatu, jossa muutama putiikki. Kukkulan päällä on posti ja kirkko. Jonkinlainen esikoulu löytyi postin vierestä. Siellä oli maalattu kissoja ja lintuja. Huvilat näyttävät linnakkeilta.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: