Key West

Trip Start Mar 01, 2013
1
37
83
Trip End Jun 18, 2013


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of United States  , Florida
Sunday, April 14, 2013

Viimeinen päivä laivalla, purkauduimme ulos tuhansien muiden kanssa. Tässä vielä kuvia "All Acces"- kierokselta, jossa pääsimme tutustumaan mitä kulisseissa tapahtuu. 

Ajoimme Key Westiin, joka alkumetreillä vaikuttaa Hangolta, mutta trooppisella ilmastolla varustettuna. On puuhuvilaa ja ravinteleita. Myös Spider Man heilui tuolla ulkona, jos se on siellä vielä huomenna niin otamme kuvan.   
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: