Honolulu - Los Angeles - Miami

Trip Start Mar 01, 2013
1
27
83
Trip End Jun 18, 2013


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of United States  , Hawaii
Tuesday, April 2, 2013

Eilen lensimme Honoluluun. Matkalaukkuun oli tehty tarkastus 20 minuutin lennon vuoksi Lanailta Honoluluun. Kaipa Lanain lentokenttävirkailijoillekin pitää keksiä jotain tekemistä. Erityisen epäilyttäväksi on noussut myös pieni ponnarinpidikeklipsuni, se saa kaikki häkkyrät piippaamaan ja miniponnari pitää purkaa, tukka auki, tukka kiinni.

Odottelemme nyt Honolulun kentällä Losin lentoa joka on myöhässä. Katsellaan milloin karavaani laskeutuu Miamiin.  Mahalo Havaiji, Hola Miami!
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: