Big Island - Oahu

Trip Start Mar 01, 2013
1
21
83
Trip End Jun 18, 2013


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of United States  , Hawaii
Friday, March 22, 2013

Tänään Big Islandin laavat jäivät taakse ja saavuimme Honoluluun Waikiki Beachille. Matkalla näkyi myytäviä autoja ja jos jonkinlaisia hippejä surffilautoineen. Honolulu näyttää jättikaupungilta verratuna muiden saarien kyliin. Katsellaan mitä saaren muilta osin löytyy.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: