Cafayate - argentijnse wijnstreek

Trip Start Dec 12, 2007
1
10
20
Trip End Jan 17, 2007


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Argentina  ,
Thursday, December 27, 2007

Leuk hostel gevonden... In de namiddag hebben we een uitstap met de minibus gedaan naar de  Quebrada de Cafayate, de voorloper van het Andes-gebergte.

En vandaag hebben we met de fiets enkele bodega's bezocht en lekkere wijntjes geproefd.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: