Balkan blues

Trip Start Unknown
1
17
18
Trip End Ongoing


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Poland  , Southern Poland,
Monday, July 4, 2011

På svenska
Hej hejVi ligger i tältet i Polen och gömmer oss från vind, ihållande regn och 11 grader idag.  Känns som Svensk sommar här. Sen senaste inlägget har vi tagit oss genom Balkan och upp till Polen, 10 länder på 1 månad (och lika  många valutor...)

Makedonien:

Hängde vid Ohridsjön några dagar, fint, billigt. Åk dit! Vi dök ett dyk i sjön också.

Albanien:
Litet land med dåliga vägar och 60 000 bunkrar. Badade i medelhavet och tog oss via sämsta 
"vägen" hittils över ett bergspass till en gömd by i norra Albanien, Theth var en riktig pärla, insnöad och avskuren från omvärlden 8 månader om året.
 
Montenegro:
Miniland som vi bara körde igenom.

Bosnien:
Oj va dom är långa där. Vi besökte Sarajevo och gick på museum. Tungt att se hur man levde 
under kriget... Besökte även Mostar och dess berömda bro Stari most.
 
Kroatien:
Träffade Antons kusinbarn Oliwia och hennes kompis Alexandra och firade karins födelsedag på 
charterort.

Slovenien:
Ännu ett miniland, vackra berg och fantastisk natur. Pepparkaksmuseum!

Ungern:
Vilade och hängde med Chris (italiensk/armensk engelsmann på mc som vi träffat i Kroatien) 
Firade Antons födelsedag i heta Budapest. Paprika!
 
Slovakien:
Stannade för lunch längs vägen, Anton tappade hojen i ½ km/h på ett vetefält och mosade 5 
minuter senare foten mellan fotpinne och en sten. Aj.

Tjeckien:
Rötgade Antons fot och fick kryckor i Brno (ej bruten). Karins föräldrar mötte upp i Prag. 
Mat, dryck och glada miner i solskenet. Prag är fint! Hälsade på Tomas och Jana som vi 
träffat i Tanzania, tillsammans gick vi på konsert på Tjeckiskt slott. Apocalyptica spelade 
hårt på sina cellos!

Tyskland:
Vi tog en 25 mils omväg till Dresden för att skaffa regnkläder och nya skor. Det är skitkallt i europa på mc!
 
Polen:
Regn regn regn....

In English

Hi 
We are hiding in our tent in Poland because it is windy, rainy and 11 degrees today. Feels like Swedish summer here. Since last post, we have been through the Balkans, 10 countries in 1 month (and many currencies ...) 

Macedonia: 
Chilled at Lake Ohrid for a few days, nice, cheap. Go there! We did a dive in the lake as well. 

Albania: 
Small country with poor roads and 60 000 bunkers. Bathed in the Mediterranean and took the worst "road" so far over a mountain pass to a hidden village in northern Albania, Theth was a real gem, snowed in and cut off 8 months a year. 

Montenegro: 
Tiny country which we just drove through. 

Bosnia: 
They are tall there. We visited Sarajevo and went to a museum  to see how people lived during the war... Also visited Mostar and its famous bridge Stari Most. 

Croatia: 
Met with Anton's cousins child, Oliwia and her friend Alexandra and celebrated Karin's birthday charter style

Slovenia: 
Another mini-country, beautiful mountains and stunning scenery.Gingerbread nuaeun! 

Hungary: 
Rested and hung out with Chris (Italian / Armenian Englishman on motorbike who we met in Croatia) Anton's Birthday was celebrated in hot Budapest. Paprika! 

Slovakia: 
Stopped for lunch along the way, Anton dropped the bike in ½ km/h in a wheat field and 5 minutes later destroyed his foot between the footpeg and a stone. Ouch. 

Czech Republic:
X-rayed Anton's foot and got crutches in Brno (not broken). Karin's parents met up in Prague. Food, drinks and happy faces in the sunshine.Prague is nice! Went to see Thomas and Jana who we met in Tanzania, together we went to a concert at a Czech castle. Apocalyptica played hard on their chellos! 

Germany: 
We took the 250 km detour to Dresden in order to obtain rain clothes and new shoes. It's just cold in Europe on a motorbike! 

Poland: 
Rain rain rain.... 
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Comments

Krister on

Känns plötsligt som om ni varit borta rätt länge nu när ni är så nära. Måste då bara varna för återträffen. För av mig kommer ni bara mötas av ren avundsjuka, sluten och bitter kommer jag lyssna till era historier och i hemlighet fantisera att det varit jag och inte Karin på den där hojen...Hoppas ni får en trevlig fortsättning. Break a leg!

antonkarin
antonkarin on

Haha Krister, du får hänga med nästa gång! ses snart!

Sudden on

Hej på er!

Fasen europa är bra fint de också, fina bilder. Hoppas ni får mer tur med vädret och resten av resan går bra.

Många kramar och ser framimot att få se er i stlhm snart :)

göran on

Nu börjar det brännas! Åker ni Finland upp eller hur hade ni tänkt?
Har precis kommit hem från Italien så nu har vi plötsligt åkt förbi varandra... Jag flög iofs. men ändå. :-)
Ni är så välkomna hem. Jag ser fram emot att ge er en Bamsegörankram.
Är också avis som Krister...
Hörs o kom förbi Sundsvall!
Kram

Use this image in your site

Copy and paste this html: