Hemma igen!

Trip Start Sep 28, 2007
1
8
Trip End Oct 14, 2007


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Sweden  ,
Wednesday, October 17, 2007

Hej alla som följt oss på vår resa,

i söndagsmorse kl 07 landade vi på Arlanda efter en ca 19 tim lång resa i ett sträck. Morfar Björn mötte oss. Senare på dagen träffades hela familjen hemma hos Ylwa för en fika så att morbror Mats, kusin Filip och moster Sara fick träffa sin nya släkting.

Måndag blev en jobbig dag för Axel jr ur tidsomställningsperspektiv.

Tisdag var han på tropikundersökning - speciell läkarundersökning för barn som kommer från andra länder, det konstaterades att han med sina 7,5 kg och 11 månader är undernärd men på det hela taget i god kondition. Han har fått ett antal remisser på olika undersökningar som skall genomföras innan han blir "godkänd" för vård hos barnavårdscentralen.

Tack alla som följt oss på resan. De sista dagarna hände det inte så mycket så vi orkade inte gå till det internetställe utanför vårt hotell som vi gick till för att göra podjobbet. På Armyhotell där vi bodde var vi övervakade så vi vågade inte göra jobbet där med risk att för att nåt skulle gå snett vad gällde Axels pass och våra utresor.

Vi hade verklig tur som kunde åka ut efter 2 veckor. Vi mötte 2 amerikanska par på gatan i Hanoi (som hade fått 2 barn var!!!) som var kvar i Hanoi på 4:e veckan. På vårt hotell var det 2 italienska par som var där när vi kom och som var kvar när vi for.

Slutet gott - allting gott!

Anita
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: