Singing scars

Trip Start Jul 02, 2006
1
7
Trip End Aug 31, 2006


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Slovenia  ,
Friday, September 1, 2006

Junaki odhajajo na potovanja, spopadajo se z zmaji in odkrivajo zaklade v sebi. Ceprav se med iskanjem vcasih pocutijo zelo osamljene, so na koncu nagrajeni z obcutkom skupnosti; s seboj, z drugimi ljudmi in z zemljo.

Carol Pearson
The Hero Within

Trip se koncuje, spomini bledijo, ampak ozadje ostaja, za vedno.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: