Niekde treba zacat - zacnime na letisku...

Trip Start Oct 21, 2006
1
12
Trip End Ongoing


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Slovakia  ,
Saturday, October 21, 2006

Rozlucil som sa v hojnom pocte urcite s kazdym, takze zbalil to som najnutnejsie, aj tak toho bolo 5kg cez limit, takze som mal celkom bobky aby som nemusel na letisku vybalovat. K nutnej vybave patrila flasa borovicky, nejake tie Vifonky /nemozem predsa od hladu zomret/, Tatranky a par baleni pastek Majka /co dodat-mam to rad :-))/.
Viac ktomuto asi ani neni co dodat, stalo sa co sa chcelo stat...

Takze, zatial co pani matka v utrobach letiska slzicku vreckovkou osusala, jej nehodny syn sa stratil v mrvenici vstupnej kontroly a vydal sa napospas lowcost prepravcu kuknut do sveta...

... :-) ...
Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: