New Braunfels

Trip Start Unknown
1
18
Trip End Ongoing


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow
Where I stayed
Rainbow's End

Flag of United States  , Texas
Tuesday, December 27, 2011

Arriveer by Rainbow's End in Livingston op Oukersdag. In die koud en nat.
Kersdag is triestig en ek is siek van die hooikoors. Kook nietemin vir ons 'n lekker Kersete met
poeding ingesluit. Praat met kinders en sit  heeldag voor die verwarmer en lees.  Bly 4 dae hier en rus lekker uit.
Vertrek Livingston op 27 Desember oppad na New Braunfels. Mooi pad deur die platteland . Ons ry onder andere deur die deel van Texas waar die veldbrande in die somer so baie huise en veld venietig het. Dis nog maar lelik en swart maar jy kan oral sien dat hulle besig is om weer te herstel.
Arriveer by Lazy L & L so by 5 uur en almal is so opgewonde en bly om ons weer te sien.
Jim en Jeanne Caverly , die vorige eienaars van ons bus , staan weer langs ons.
Baie van die oues van verlede jaar is nog aan't kom. Party is al hier en geniet die lekker warm weer
saam met ons.
Gaan nou eers lekker rus en sal julle laat weet wanneer daar weer verwikkelinge is.

Mooi bly en liefde hier uit Texas -  Steenkamps

Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: