Texas , hier kom ons

Trip Start Unknown
1
17
18
Trip End Ongoing


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow
Where I stayed
Green River Stables

Flag of United States  , Kentucky
Tuesday, December 20, 2011

Op 8 Oktober 2011 was ons 40 jaar getroud. Sakke vol sout saam opgeeet en geniet nog steeds die lewe saam.
Verlede jaar was ons vir Thanksgiving by Margaux - vanjaar het ons dit saam met die workampers by Green River Stables beleef. Almal het kos gemaak en die eienaar het die 3 Kalkoene voorsien en gaargemaak. Daar was hopeloos te veel kos en die mense het hulle ooreet. Hulle het die kamp se piekniektafels in die perdestal gedek. Was iets besonders om te ervaar saam met die klomp Amerikaners.
Dit stortreen met ons vertrek uit Campbellsville.  Awie kies 'n "kortpad" wat op die ou end ons senuwees opmaak want dis 'n enkelbaan pad deur die platteland - mooi - maar ry met 'n 40 vt bus en daar kom motors van voor en dit reen onophoudelik. Naels kou al die pad !! Uiteindelik op die Interstate en daarvandaan is dit smooth sailing.
Ons is 1 uur die middag daar weg met die idee om darem 'n ent weg te kom. Weer voorspelling het nie goed gelyk nie en daar was baie sterk wind in die vooruitsig.
End van storie is ons ry vir 4 dae lank in die reen tot in Livingston Texas. Dieselfde kamp waar ons verlede jaar vir Kerstyd gestaan het. Bly daar oor vir Kersfees om bietjie te rus en nie op die besige paaie te wees nie. Staan 4 dae daar in koue en nat weer. Texas kry toe uiteindelik reen na die vreeslike droogtes van die somer.
Vetrek uit Livingston op 27 Desember  oppad na New Braunfels en Lazy L&L.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: