Workamping by Amazon.com

Trip Start Unknown
1
16
18
Trip End Ongoing


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow
Where I stayed
Green River Stables Campground

Flag of United States  , Kentucky
Monday, September 26, 2011

Maandag 26 September begin Awie by Amazon werk. Hulle wil my nie werk gee nie want ek het iewers op die pad my Matrieksertifikaat verloor. Hulle is baie streng en ons moes  'n "drug" toets ook gaan doen. Awie het die nagskof verkies want hy wou nie weer 5 uur in die oggend opstaan nie. Ons het vir baie jare op die varkplase dit gedoen en was nie weer lus daarvoor nie.
Ek het my dierbare skoonsus Petro belas met die taak om 'n afskrif van my Sertifikaat te kry en wonder bo wonder sy het die onmoontlike vermag. Binne 'n week het ek dit in my hand gehad !!

My begindatum was dus 3 Oktober. Teen daardie tyd was Awie al gesout in die nagwerk.
Begin middae 5 uur werk en kom volgende oggend 4 uur by die huis. Slaap tot 12 uur. Staan op en eet ontbyt. Stap met die honde. Kook kos en eet middagete 4 uur . Pak kos in en eet aandete 10 uur die aand . Werk 4 nagte van 10 uur skofte en dan 3 dae af. Was maar 'n hengse aanpassing in die begin, maar ons is daardeur.

Die kamp waar ons gestaan het grens aan die Green River State Park. Daar kon ons met die honde gaan stap vir lang ente.. Naweke kom kamp die mense daar met hul "horsetrailers " vol perde en dan ry hulle die " trails" in die State Park. Die eienaar het stalle waar hulle die perde oornag laat staan.  Kentucky is bekend vir sy perde en oral waar jy ry sien jy die mooiste perde plase. Dis 'n baie mooi en skoon Staat. Op die plase sien jy geen gemors en ou trekkers en implemente rondle - soos in baie ander state nie - oral is dit mooi skoon en netjies. Hulle is baie trots op hul Staat en doen baie vir natuurbewaring en om toerisme te bevorder. Die weer was nie te waffers nie - dit het BAIE gereen in die tyd wat ons daar was. Ons kon nie so baie sien soos ons graag wou nie want die dae wat ons af was het dit gewoonlik gereen.

Desember 19 het Awie sy laaste skof gewerk en die volgende middag 1 uur het ons vertrek uit Campbellsville - in die stort reen !!
 Ek sluit 'n paar fotos in van die binnekant van ons huis op wiele. Ons bly soooo lekker in ons bus en dis 'n plesier om hom te ry volgens Awie. Ek sal maar later kyk of ek hom sal kan ry !
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: