Bye vir eers Texas

Trip Start Unknown
1
15
18
Trip End Ongoing


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of United States  , Texas
Monday, September 19, 2011

Ons twee dierbare vriende Emmit en Lorene Skolaut ( Rodney se ouers)  vier hul 60 ste huweliks
herdenking en ons word genooi as gaste. Ons het klaargemaak met die kombuis en vertrek  oor 2 dae na Kentuky. Hulle is tipiese Duitsers en die orkes wat speek is Duitse ompha orkes. Speel net
lekker dansmusiek en ons twee dans dat ons tonge uithang.

Op Maandag 19 September vertrek ons met die monsterbus uit New Braunfels, oppad na
Campbellsville, Kentucky. Awie het vir 2 dae gewerk en self die haak aan die kar gesit om dit
agter die bus te haak.  Baie trots op homself ! Is maar skrikkerig vir die groot bus ,maar Awie belowe hy kan dit doen. En hy het homself oor en oor bewys. Hy is baie gemaklik agter die bus se wiel.
Fotos sal verder vertel hoe ons pad geloop het
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: