Somer in Texas

Trip Start Unknown
1
14
18
Trip End Ongoing


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of United States  , Texas
Monday, August 22, 2011

Ons werk nou al die laaste paar weke met die dag temperatuur 40 + grade - elke dag  Die hitte is erg en ou Awie bars maar buite.  Sy "mule"het darem 'n dakkie oor. Ek werk gelukkig
in die kombuis met 'n moewiese groot aircon wat dit amper te koud maak.
My mede kok in die kombuis is 'n baie gawe omietjie van Italiaanse afkoms. Hy en sy vrou gee kooklesse privaat by hul huis en hulle kan nie voorbly nie. Awie het party keer ook hulp gehad in die bar, maar meeste van die tyd was hy op sy eie.
Na die skole weer begin het en die kamp stil geraak het, het ons besluit om maar weer ankers
op te trek en te verhuis. Daar was nie eintlik meer werk nie - alles het weer tot stilstand gekom.

Ons het intussen ons bakkie en karavaan verkoop en ons twee goeie vriende Jim en Jeanne
Caverley se bus by hulle oorgeneem. Die storie werk so --- hulle het 'n 40 vt Motorhome wat
in 'n stoorplek staan al vir 'n jaar en hulle kry dit nie verkoop nie (ekonomie te sleg) en hulle wil nie he dit moet staan en vergaan nie. Ou Jim is oud en hy wil nie meer die bus bestuur nie. Hulle
koop toe groot bakkie en lekker karavaan en Jeanne doen die sleepwerk. Hy stel toe voor ons huur die bus by hulle en as ons dit later wil koop dan gaan alles wat ons betaal het van koopsom af. Hy gaan haal die bus en die res is history !  Koop vir ons 'n klein 2de handse Ford Focus wat ons op al 4 sy wiele agterna sleep.

Ons begin toe rondkyk vir ander werk en kry sommer gou werk by Amazon.com in hul warehouse
in Kentucky. Hulle maak elke jaar vir die afgelope 2 jaar van die workampers(ouers wat in hul karavane woon en reis) gebruik om hulle oor die besige Kersseisoen te help. Ons is vanjaar deel van 1400 workampers wat vir hulle gaan werk. Amazon het soveel voorspoed na die dorpie
Campbellsville in Kentucky gebring. Vir 4 maande van die jaar blom die ekonomie van die
area met al die workampers wat hul geld hier spandeer. Ons werk tot die 23 ste Desember, dan
eindig die seisoen. Gaan dan weer terug na Texas met sy lekker winters. Ons huis het wiele en
die wapad is ons woning !!!
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: