Laborday Naweek

Trip Start Unknown
1
13
18
Trip End Ongoing


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of United States  , Texas
Monday, May 30, 2011

Almal is op hul senuwees vir die langnaweek - ( Laborday Weekend ) wat voor die deur is. Die
kamp is tot barstens toe vol bespreek. Soveel so dat hulle 'n stuk oop veld oopsit vir mense wat
wil kom "dry camp" sonder water en krag. Gebruik dan die ablusie en party bring 'n generator
om krag op te wek vir die naweek.
Almal is geskeduleer vir die naweek - selfs 2 polisiemanne wat elke nag kom werk en die hele
nag die kamp patroleer. Rodney betaal hulle baie per uur , maar dit neem bietjie van die stres
van hom af.
Ek en Awie gaan elke aand die naweek in die kombuis/bar werk. Lang ure - bar maak eers om
middernag toe. Dan moet alles nog skoongemaak en weggesit word. Ons kom so by 2 uur in
die bed en slaap dan soos sleg volk tot 11 uur die volgende dag.
Die naweek verloop toe eintlik heel glad sonder te veel bakleiery en dronkenskap. Wanneer
iemand kom kla van geraas of bakleiery word hulle sumier uitgeskop - dis waarvoor die polisie
daar is. Daar was omtrent 2000 mense in die kamp en op die rivier vir die naweek.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: