Somerwerk

Trip Start Unknown
1
12
18
Trip End Ongoing


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of United States  , Texas
Wednesday, May 11, 2011

End April bied Rodney 'n " Cookoff " hier in die kamp aan. Almal bring hul kombuise op wiele en dan braai en smoke dit vir dood. Die geur van braaivleis hang oor die kamp van vroeg Saterdagoggend . Dis maar warm en die biere word gedrink.  Die ribbetjies en briskets word gedokter en gepamperlang want daar is groot pryse op die spel.
Rodney het ook deelgeneem en ek en Awie het die kombuis beman met die biere en koeldranke.
Na die vleisbraai kompitiesie verby is het hulle die vleis uit die kombuis verkoop.
Die aand het daar 'n orkes opgetree en almal het tot laatnag geparty. Ons het eers na 12 by die huis gekom, maar dit was 'n lekker dag al moes ons werk.

Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: