Winter tuiste

Trip Start Unknown
1
10
18
Trip End Ongoing


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of United States  , Texas
Saturday, March 5, 2011

Jim en Jeanne nooi ons  saam met hulle na Wemberley TX - so uur se ry van ons kamp af. Elke eerste naweek van die maand het hulle 'n vlooimark met meer as 400 stalletjies.
Die dorpie self is baie oud en al die ou huise is verander in kunsgallerye en winkeltjies en eetplekkies. Vroeg die oggend gery en daar gaan ontbyt eet - buite die dorp na die vlooimark en daar rond gedrentel en daarna die dorpie self deurgeloop.
Die volgende week kom verras Emmit en Lorene ons en kom kamp saam met ons vir die hele week.Ons het saans groot vure gemaak en heerlik saam met die oumense gekuier.
Ons was glad hartseer toe hulle weer weg is.

Dis eers al wat ek het om met julle te deel - sal weer update soos ons pad verder loop.

Liefdes en verlange aan julle almal.   Awie & Loraine
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: