Koue weer oor die hele land

Trip Start Unknown
1
8
18
Trip End Ongoing


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of United States  , Texas
Wednesday, February 2, 2011

Na die heerlike warm weer val die tempratuur skielik op 2 Februarie na 18 grade F. Toe ons die oggend opstaan is alles gevries. Geen water moet eers wag dat dit warm word voor die krane weer loop. Gelukkig het ons water in ons karavaan se tenk gehad.
Vir 2 dae is dit so koud en op die 4de dag staan ons op met 'n half duim sneeu op die grond. Dis eenvoudig te erg. Ons het 2000 myl gery om weg te kom van die sneeu en wraggies hier is die wit goed alweer met ons. Teen 12 uur die middag was alles egter weer gesmelt, maar vroegdag het die honde 'n fees gehad en in die sneeu rondbaljaar.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: