Chiemsee - hij doet het toch niet...

Trip Start Jul 05, 2002
1
10
13
Trip End Aug 09, 2002


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Germany  ,
Monday, July 22, 2002

Afgrijselijke campingbij de Chiemsee, geen idee meer welke. Gas doet het weer niet, we schaffen dus maar een gasflesje aan (de brander hadden we veiligheidshalve maar wel al meegenomen..). We gaan NIET weer terug, dus op naar Hongarije, want daar kun je goedkoop buiten de deur eten...!
Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: