Doet-ie-het-wel, of doet-ie-het-niet?

Trip Start Jul 05, 2002
1
4
13
Trip End Aug 09, 2002


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow
Where I stayed
Campingplatz Schweinmuhle

Flag of Germany  ,
Sunday, July 14, 2002

Via Hohenberg naar Windischeschenbach. Want in H bleek op een parkeerplaats dat het gas het wl deed... dus besloten we toch maar in de buurt een camping te zoeken. Voor de zekerheid eentje met restaurant en met winkeltje. Ha. Niet dus. Restaurant werd net verbouwd. Winkeltje verkocht alleen hausmacher wurst. En het gas deed het dus net. Schraalhans keukenmeester!
Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: