Heel even in Tsjechië

Trip Start Jul 05, 2002
1
2
13
Trip End Aug 09, 2002


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow
Where I stayed
Camping am See Vaclav

Flag of Czech Republic  , Bohemia,
Saturday, July 13, 2002

Camping am See Václav of die andere, Autocamping Baldi... in ieder geval bomvol Nederlanders, érg gezellig, sanitair stonk naar ijzerhoudend water, kortom geen succes. Plus dat de volgende ochtend ons gas niet meer werkte, lege tank dus, dachten we. Zoek zoek naar LPG, lukte uiteindelijk alleen hadden we niet de juiste nippel bij ons.... dus maar terug naar Dld, daar zouden we maandag vást wel een LPG station vinden waar ze wél de tank konden vullen.
Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: