Nitra

Nitra, Slovensko

Travel Blogs from Nitra

Nitra Travel Blogs (1)
Streda, Nitra, Slovensko travel blog

Streda

A travel blog entry by toro212

6

ujezd z Ujezdu smer Nitra, zde cekani na kamose a bandu italu, kteri dorazi v noci... ...