Creuzburg

Creuzburg, Germany

Travel Blogs from Creuzburg

Creuzburg Travel Blogs (1)
Naar Creuzburg, Creuzburg, Germany travel blog

Naar Creuzburg

A travel blog entry by bosnl

drie verbaasde mensen Van Hann. Munden naar Creuzburg 111 km. Dit was een stevige dag. We hadden ons voorgenomen niet zover te fietsen en daarna een rustdag te houden. Maar het ging anders. Bij de eerste campinggelegenheid zeiden we, nog een beetje ...