Ponte do Rio Ariaś, Amazonias

Ponte do Rio Ariaś, Amazonias, Brazil