Wat Hat Yai Nai

Phetkasem Road, near Khlong U Taphao Bridge Hat Yai , Thailand