Vespa Soho New York City

13 Crosby St., New York City , New York, United States - Phone: 212-226-4410